(SD) in i riksdagen

sdfilm_peshwas720

Att inte erkänna hedersvåld är att spela SD i händerna

Publicerad 17 mars, 2012 - 16:30

HEDERSMORD Sedan 1986 har sju hedersrelaterade mord begåtts i Sverige, varav samtliga har koppling till en av de tre abrahamitiska religionerna. Det är inte en slump. Kurdisk kultur är starkt präglad av islamiska, kristna och judiska principer om gästvänlighet, anständighet, kollektivt ansvar och rening vid synd.  Sverige är ett fantastiskt land, och det är dags att vi tar ansvar för att gå till botten med denna problematik. Inte för politikernas skull, men för de unga män och kvinnor som i rädslans- och våldets tomrum tyst väntar på oss, skriver studenten Peshwas Farik Saadon.

Politik uppfyller onekligen en viktig funktion i det demokratiska samhället, och många samhällsfrågor finner sin lösning i det politiska väsendet och den demokratiska processen. Hedersrelaterat våld är dock inte en politisk fråga, och kontinuerliga försök att politisera problematiken förvärrar situationen för kvinnor och män som befinner sig i rädslans- och våldets tomrum. Vi måste sätta stopp för de politiska partiernas försök att göra hedersproblematik till röst-plockning, och erkänna att hedervåld har religiösa och kulturella rötter.

Sedan 1986 har sju hedersrelaterade mord begåtts i Sverige, varav samtliga har koppling till en av de tre abrahamitiska religionerna. Det är inte en slump att föreställningar om spirituell rening vid synd och ett belöningssystem för den goda människan är som mest förekommande i dessa trostraditioner. Inte heller är det överraskande att hedersrelaterade mord i Sverige har starkast koppling till den kurdiska folkgruppen då fem av de senaste sju morden involverat individer med kurdisk härkomst. Kurdisk kultur är starkt präglad av islamiska, kristna och judiska principer om gästvänlighet, anständighet, kollektivt ansvar och rening vid synd. Även om religionernas dogmatiska skrifter inte direkt uppmanar till hedersvåld öppnar dess oklarhet upp för potentiella individuella tolkningar som ofta resulterar i hedersvåld, terrorism liknande. Om en individ vill mörda sin dotter eller son är det bekvämt att kunna rättfärdiga dådet med hänvisning till religion och kultur, och dogmernas oklarhet gör detta möjligt.

Sedan 2003 har religion fått en allt mindre betydelse i Norra Irak där den kurdiska folkgruppen har relativ autonomi, och den nya generationen ungdomar dras mer till vetenskaplig forskning och västinfluerad kultur än religiösa principer. Det till trots följer de unga kvinnorna benhårt religiösa principer som förbjuder sexuellt umgänge före äktenskap eller utmanande klädsel. På få platser runt om i världen är gränsen mellan kultur och religion så ordentligt utsuddad som i det autonoma Kurdistan. Religion och kultur är bidragande faktorer till existensen av ett hederstänk, som motiverat eller omotiverat leder människor till att begå mord för att uppnå antingen spirituell rening eller social acceptans och respekt.

Den svenska debatten gällande hedersrelaterat våld har varit väldigt präglad av motsättningarna mellan Sverigedemokraterna och övriga partier. De etablerade partierna har, som del i deras försök att stigmatisera och erodera Sverigedemokraterna ur det politiska klimatet, distinkt hävdat att hedersrelaterat våld inte är ett invandrarproblem. Sverigedemokraterna å sin sida har kontinuerligt försökt ge sken av en mer empatisk hållning till frågan, även om deras egentliga agenda är att binda samman frågan om hedersrelaterat våld med deras invandringspolitik. Om de lyckas övertyga väljare om att hedersrelaterat våld är ett invandringsproblem så blir det enklare att övertyga väljarna om att rösta på deras invandringspolitik för att på så sätt eliminera problematiken kring hedersrelaterat våld. Om de etablerade partierna erkänner att hedersrelaterat våld är ett invandringsproblem ger de röstare anledning att tvivla på deras invandringspolitik, och på det sättet förlorar de röster.

Anledningen till varför etablerade politiker inte erkänner hedersproblematikens rötter demonstreras bäst med ett spindelnät där allting är kopplat till allt annat. Detta är anledningen till varför hedersvåldet är för viktigt för att lämnas i famnen på politikerna.

Det hedersrelaterade våldet har sin rot i det abrahamitiska tänket som också influerat Sverige långt innan invandrare togs emot, och som influerat både det svenska normsamhället och den svenska kulturen. Lösningarna till detta problem ligger i utbildning och en erodering av det religionsinfluerade reningstänk som så tydligt präglar hedersvåldet. Så länge som de abrahamitiska religionerna tillåts uppmåla existensen av en himmel där endast de goda och rena välkomnas kommer det alltid att finnas rötägg som finner det befogat, dogmatiskt legitimt eller inte, att utföra herrens verk och eliminera syndarna och de som åsamkar skam inför det stora kollektivet.

Sverige är ett fantastiskt land, och det är dags att vi tar ansvar för att gå till botten med denna problematik. Inte för politikernas skull, men för de unga män och kvinnor som i rädslans- och våldets tomrum tyst väntar på oss.

Peshwas Farik Saadon

Jag är en 18 år gammal svensk medborgare som invandrat från Kurdistan (Norra Irak) och som upplevt hedersrelaterat våld och mord i släkten. Dessutom är jag författare till en bok om ungdomsproblematik som publiceras i Januari 2013. Jag är också international elev vid United World Colleges i Norge och börjar i Augusti 2012 på Harvard University i USA.

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt