Krig och säkerhet

torbjorn_bjorlund720

Regeringen drev FOI att gå över gränsen

Publicerad 22 mars, 2012 - 14:55

VAPENAFFÄREN Att en myndighet misstänks för att ha gått över gränsen väcker inte bara frågor om var gränsen för brott går utan också frågan om var vi sätter den moraliska gränsen. Om pengar är viktigare än mänskliga rättigheter har vi inte längre en politiskt styrd myndighet. Men vem har då det politiska ansvaret? Kan Sten Tolgfors ”lämna över” det till FOI:s generaldirektör? Eller måste han till slut medge sina misstag och ta ansvar för att FOI tolkat reglerna så att de gått över gränsen?, skriver Torbjörn Björlund, ledamot i Försvarsutskottet.

Hur fungerar FOI? När nu FOI polisanmält sig själv och en förundersökning inletts ställs många andra frågor än de vi funderat på den senaste tiden sedan vapenfabriksaffären med Saudiarabien avslöjades.

FOI har, mig veterligen, rätt tuffa krav på sig att dra in ”egna pengar”, det vill säga att finansiera viss verksamhet med andra medel än statsbidraget. Det innebär att de behöver hitta ”kunder” som efterfrågar deras speciella kompetens och också är beredd att betala för den. I det sammanhanget ser vapenfabrikaffären rätt lockande ut i ett FOI-perspektiv…

Att ställa krav på egenfinansiering i olika sammanhang är inget den här regeringen har problem med. Man ser rätt mycket av offentlig verksamhet som en möjlig marknad. Det gäller inte bara vård och omsorg, som ju också varit på tapeten, utan tydligt nog även det som rör försvars, vapen- och säkerhetspolitik. Med den synen kommer mer att läggas ut på någon slags ”marknad”. När kommer vi att se ”säkerhetsföretag” istället för egna soldater som USA till viss del hanterat situationen i Irak…?

För många av oss runt omkring som följt den här affären ser kopplingen till det nya marknadstänkandet rätt logiskt ut. Frågan är bara hur det påverkat FOI och hur det påverkar Sveriges framtida vapenhandel och vapenexport. Att en myndighet misstänks för att ha gått över gränsen väcker inte bara frågor om var gränsen för brott går utan också frågan om var vi sätter den moraliska gränsen. Om pengar är viktigare än mänskliga rättigheter t.ex. då har vi inte längre en politiskt styrd myndighet utan då handlar det mer och mer om affärer.

Vem har då det politiska ansvaret? Kan Sten Tolgfors ”lämna över” det till FOI:s generaldirektör? Eller måste han till slut medge sina misstag och ta ansvar för att FOI, som en myndighet under hans departement, tolkat reglerna så att de gått över gränsen? Frågan om hur mycket Förvarsministern visste eller inte visste kan alltså också omfatta frågan om de riktlinjer FOI har att följa är för pressande när det gäller finansiering.

Om det visar sig att brott begåtts av enskilda tjänstemän på FOI är det väldigt olyckligt i sig. Visar det sig också att myndigheten pressats att göra saker som gränsar både till det olagliga och det omoraliska så är det något som kräver att någon tar det politiska ansvaret. Varför inte Försvarsminister Sten Tolgfors?

Torbjörn Björlund (V), ledamot i Försvarsutskottet

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt