Arktis

husmark_astrom720

Ett nytt avtal ska förhindra exploateringen av Arktis

Publicerad 23 mars, 2012 - 16:00

ARKTIS Vi har i dag vid Nordiska rådets temasession fattat beslut om ett antal rekommendationer som visar åt vilket håll vi som nordiska parlamentariker vill att utvecklingen i den arktiska regionen ska gå. Utvinningen av olja och gas i regionen väcker stor oro och är föremål för många och heta diskussioner. Här har vi gemensamt nu tagit en rekommendation om ett juridiskt bindande avtal som garanterar att utvinningen görs med den bästa tillgängliga teknologin och att den bygger på principerna om bärkraftig utveckling och försiktighetsprincipen, skriver Karin Åström (S) och Cristina Husmark Pehrsson (M).

Vad vill vi med Arktis? I våras utformade Sverige som den sista av de arktiska staterna en nationell strategi för Arktis. Strategin är viktig inte bara som ett politiskt instrument utan har också ett symbolvärde genom att den ökar medvetandet om att Sverige är en arktisk stat och att utvecklingen i regionen är något som vi både kan och bör engagera oss i.

Samtliga arktiska stater har nu en nationell strategi för i vilken riktning man vill att utvecklingen i den arktiska regionen ska gå. Ländernas strategier skiljer sig åt både vad gäller fokus och medel för att förverkliga dem. Även de nordiska ländernas strategier skiljer sig åt på en del områden men visar på samsyn i många frågor.

Vi har i dag vid Nordiska rådets temasession fattat beslut om ett antal rekommendationer som visar åt vilket håll vi som nordiska parlamentariker vill att utvecklingen i den arktiska regionen ska gå. Att de nordiska ländernas regeringar ska utarbeta en gemensam strategi för det nordiska samarbetet om utmaningarna i den arktiska regionen är en av dessa rekommendationer.

Vår avsikt är inte att en nordisk strategi ska ersätta de nationella utan snarare att vi ska definiera vilka gemensamma prioriteringar vi har och hur vi vill att dessa ska förverkligas. En gemensam strategi för de nordiska länderna signalerar också att vi har en samsyn om hur regionen ska utvecklas.

Utvinningen av de rika naturresurser som finns i regionen, särskilt olja och gas, är en fråga som väcker stor oro och är föremål för många och heta diskussioner. Här har vi gemensamt från de nordiska parlamentarikerna i dag också tagit en rekommendation om att vi behöver ett juridiskt bindande avtal mellan alla de arktiska staterna som garanterar att utvinningen görs med användande av den bästa tillgängliga teknologin och processerna och att den bygger på principerna om bärkraftig utveckling och försiktighetsprincipen. Det förebyggande arbetet för att förhindra att en olycka sker är av största vikt och här måste vi från nordiskt håll trycka på.

I Sverige är gruvnäringen viktig för utvecklingen av vårt nordliga område. En viktig förutsättning för att vi ska kunna utveckla denna näring är att transportlederna byggs ut så att transporterna kan ske på bästa möjliga sätt även ur klimatsynpunkt. Detta kräver samarbete över nationsgränserna, särskilt med Finland, Norge och Sverige men också med Ryssland.

Vi står gemensamt inför stora utmaningar i den arktiska regionen. För att lösa dessa behövs samarbete både mellan de nordiska länderna och med övriga arktiska stater. En av de stora utmaningarna är hur vi ska garantera att de 4 miljoner människor som lever och verkar i regionen ska kunna ta del av utvecklingen och fortsätta leva och verka här. En fråga som behöver lyftas upp är hur vi ska kunna förverkliga en vision om jämställda arktiska samhällen. En utveckling som innebär att kvinnorna i allt högre grad lämnar regionen för att arbeta på annat håll, där deras utbildning och kompetens efterfrågas, är en utveckling som vi måste hitta sätt att tackla. Ett samhälle med ett stort kvinnounderskott är ett samhälle som i förlängningen har små möjligheter att överleva och utvecklas.

Karin Åström (S), ordförande för Nordiska rådets svenska delegation
Cristina Husmark Pehrsson (M), vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt