Sport

joppe_pihlgren720

Orättvist att vi festivalarrangörer ska stå för polisnotan själva

Publicerad 13 april, 2012 - 09:41

FESTIVALNOTOR Vi välkomnar Björn Erikssons delbetänkande om idrottsrelaterade våld där han rekommenderar att poliskostnader inte ska tas ut av någon av aktörerna inom idrotten. Om Björn Erikssons förslag går igenom och poliskostnaderna försvinner från idrotten är det ett steg i rätt riktning. En rimlig konsekvens av delbetänkandet är att också festivaler undantas från att betala för polisen. Festivaler bidrar till kultur och gemenskap, arbetstillfällen och besöksnäring med mera, skriver artisten Joppe Pihlgren, samordnare Festivalsverige.

Festivaler bidrar till kultur och gemenskap, arbetstillfällen och besöksnäring med mera och ger som all annan verksamhet i Sverige staten intäkter i form av skatter. Vi anser att den del av säkerhetsarbetet som sker vid festivaler och som sköts av polisen ska bekostas av samhället eftersom det är en grundläggande infrastruktur som betalats via skattsedeln. Poliskostnaderna ökar dramatiskt och äventyrar många festivalers existens (till exempel Luleåkalaset som får sin kostnad ökad från 60 000 kr för 2011 till nästan 700 000 kr för 2012).

Vi välkomnar Björn Erikssons delbetänkande om idrottsrelaterade våld den 11 april 2012 där han rekommenderar att poliskostnader inte ska tas ut av någon av aktörerna inom idrotten utan att man istället ska fokusera på att tillsammans lösa den problematik man har. Om Björn Erikssons förslag går igenom och poliskostnaderna försvinner från idrotten är det ett steg i rätt riktning.

En rimlig konsekvens av Björn Erikssons delbetänkande är att också festivaler undantas från att betala för polisen. I dagsläget ingår inte denna fråga i Erikssons uppdrag men vi som arbetar med festivaler ser att den borde göra det och vill bidra med våra synpunkter som remissinstans till delbetänkandet och som samtalspartner för Eriksson och regeringen för att lösa denna fråga också för festivaler.

Joppe Pihlgren, samordnare Festivalsverige/Folkets Hus och Parker

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt