Boende

riad_Aliefendic720

Skatteavdrag löser inte bostadsbristen

Publicerad 13 april, 2012 - 14:00

VÅRPROPEN SSU tror inte att skatteavdrag åt hyresvärdarna är lösningen på bostadsbristen. Regeringen har sedan 2009 höjt avdraget för privatuthyrning utan någon märkbar effekt, nu kommer mer av samma medicin. Vi ser idag vad de borgerliga har att erbjuda dem som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Utförsäljningar, dåliga boenden och höga hyror. Vi är tillbaka till en boendesituation som påminner om 1920-talets Sverige. Vi vill se bostaden som en rättighet och inte en handelsvara. På så sätt skiljer sig socialdemokratin ifrån den asociala ingenjörskonst som idag råder, skriver SSU:s bostadspolitiska talesperson Riad Aliefendic.

Det finns en tydlig skillnad mellan socialdemokratin och borgerligheten i synen på människans rätt till bostad. Likt Sveriges grundlag anser vi att bostaden är en social rättighet. Det förpliktigar oss som folkrörelse att aktivt arbeta för att också uppfylla det målet.

Det är unga människor som studerar eller arbetar deltid som har det tuffast på bostadsmarknaden. SSU tror inte att skatteavdrag åt hyresvärdarna är lösningen på bostadsbristen. Regeringen har sedan 2009 höjt avdraget för privatuthyrning utan någon märkbar effekt, nu kommer mer av samma medicin. Bland annat Boverket har påpekat att denna avdragspolitik inte ger fler bostäder. Regeringens förslag öppnar också för försämrad trygghet för hyresgästerna. I Stockholm har alliansen experimenterat med bostadspolitiken ytterligare, vilket har lett till en horribel situation. Kommunen har öppnat för ombildning av allmännyttan och bara under förra mandatperioden såldes och ombildades 22.000 bostäder under marknadsvärdet. Människor utan möjlighet att köpa sin bostad har tvingats ut från innerstan.

I ett läge där individens position på bostadsmarknaden är svag kan vi inte backa in i framtiden och låta den enskilde själv ansvara för sitt boende, det är en angelägenhet för hela samhället. Vi måste stärka Hyresgästföreningens och allmännyttans positioner för att förbättra medborgarnas situation på bostadsmarknaden. Regeringen har urholkat det hyrestak som vi har haft tidigare där allmännyttan och Hyresgästföreningen förhandlade om hyrorna. Idag måste allmännyttan agera enligt marknadsmässiga principer och har ett avkastningskrav, dessutom måste Hyresgästföreningen nu förhandla även med de privata hyresvärdarna. Det försvagar allmännyttan och försämrar den huvudsakliga uppgiften att ordna bra hyresrätter till medborgarna.

SSU vill att allmännyttan ska vara normgivande för hyressättningen och på det sättet sätta taket för hur höga hyrorna ska vara. Bostaden är en social rättighet och vi har ett gemensamt samhällsansvar att ordna fler bostäder. Vi vill även införa statliga investeringsstöd för att framför allt bygga hyresrätter med bra kvalitet och låga hyror. I perioder när vi haft investeringsstöd har byggandet ökat markant och när det togs bort av både regeringen Bildt och nu Reinfeldt har antalet nybyggda bostäder rasat. SSU anser också att vi borde se över möjligheterna att använda våra pensionsfonder för att investera oss ur boendekrisen. Då kan vi förena den unga generationens intressen med de äldres behov av tryggade pensioner.

Vi ser idag vad de borgerliga har att erbjuda dem som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Utförsäljningar, dåliga boenden och höga hyror. Vi är tillbaka till en boendesituation som påminner om 1920-talets Sverige. Vi vill se bostaden som en rättighet och inte en handelsvara. På så sätt skiljer sig socialdemokratin ifrån den asociala ingenjörskonst som idag råder.

Riad Aliefendic, bostadspolitik talesperson SSU

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt