Barn och familj

anders_carlberg720

Frånvarande pappor skapar våldsamma unga män

Publicerad 24 april, 2012 - 09:45

VÅLDET Stora satsningar måste göras för att skapa miljöer där ungdomar kan möta kloka och intresserade vuxna. När vi tittar närmare på vilka som är beredda till terroristiska brott eller allvarliga kriminella handlingar ser vi ett antal faktorer som nästan alltid finns med antingen vi pratar om Lasermannen, prickskytten Mangs i Malmö, självmordsbombaren på Drottninggatan, Anders Behring Breivik eller gängrelaterade brott som nu senast i Rosengård och Kortedala. De har oftast en dålig eller obefintlig kontakt med sina fäder, skriver Fryshusets Anders Carlberg.

Det talas nu om att vi ska möta extremismen och kriminalitetens attacker på det demokratiska samhället med mer demokrati och öppenhet. Helt rätt, men nu behövs det också en diskussion om vad som fungerar i kampen mot demokratins dödgrävare. På Fryshuset har vi arbetat med alla slags ungdomar under de 27 år som vi funnits. Vi har arbetat med de så kallade skinnskallarna. Bara några få som rörde sig i de här kretsarna återfinns i dagens extremistiska högerrörelse. Erfarenheten av det arbetet tog vi med oss, när Exit startade på Fryshuset 1998. Sedan dess har vi hjälpt över 700 ungdomar att lämna ”vit makt”-miljöer. Vi har hjälpt tusentals ungdomar i de invandrartäta förorterna. att genom projekt som Lugna Gatan, Elektra, Brobyggarna, United Sisters, hitta en bra väg i livet. Vi har arbetat nära huliganvåldet inom idrotten. 1990 startade vi nattvandrarna Farsor och Morsor på stan. Idag finns nattvandringar i de flesta kommuner. De senaste 3 åren har vi besökt 30 regioner ( 150 kommuner) och sett fantastiska verksamheter. Under de här åren har vi lärt oss mycket om vad som fungerat i vårt eget arbete och vi har också lärt oss mycket om andra framgångsrika verksamheter i vårt land. Nu samlar vi alla dessa verksamheter i ett nationellt nätverk.

Under de senaste 20 åren har samhället satsat allt mindre på förebyggande arbete. I de flesta kommuner finns ingen permanent verksamhet på tider när ungdomarna behöver. På fredag och lördag kvällar hänvisas ungdomar till gator och torg. Och i dessa miljöer tar lätt de destruktiva krafterna överhanden. På våra möten runt om i landet har vi träffat över 7000 ungdomar och vuxna som arbetar med ungdomar och de berättar att de största problemen är bristen på tillräckligt många bra verksamheter.

Droger, våld, rasism och utanförskap är vanligt förekommande. 10% av Sveriges ungdomar tar sig inte, under sin livstid, in i samhället. Många har en eller två föräldrar som missbrukar. Det kostar samhället varje år 200 miljarder kronor. Öppenhet är en av demokratins hörnpelare. Men det räcker inte om vi inte lyckas förhindra att ungdomar dras in i miljöer, som hotar demokrati och välfärd. Ungdomar som lever i utanförskap dras till destruktiva miljöer och tar ofta den första handen som räcks ut. I destruktiva miljöer dominerar destruktiva krafter och organisationer. Det är i dessa miljöer som kampen för demokrati och rättvisa främst måste föras.

Stora satsningar måste göras för att skapa miljöer där ungdomar kan möta kloka och intresserade vuxna. Men vi har inte sett att något parti i Sveriges riksdag har ett program som handlar om det här. Mot den bakgrunden blir talet om öppenhet endast tomma ord.

Det är hög tid att våra politiska partier skaffar sig ungdomspolitiska program som är värda namnet och hittar bättre former för att stödja alla fantastiska verksamheter som finns över hela landet.

När vi tittar närmare på vilka som är beredda till terroristiska brott eller allvarliga kriminella handlingar ser vi ett antal faktorer som nästan alltid finns med antingen vi pratar om Lasermannen, prickskytten Mangs i Malmö, självmordsbombaren på Drottninggatan, Anders Behring Breivik eller gängrelaterade brott som nu senast i Rosengård och Kortedala. De har oftast en dålig eller obefintlig kontakt med sina fäder. De har inte hittat andra kompensatoriska bra vuxna manliga förebilder.

De har fått alldeles för lite kärlek och empati då deras mödrar i huvudsak orkat med att skapa ordning och reda i en kaotiskt verklighet. Bristen på realistiska förväntningar, tomhet och utanförskap har skapat narcissistiska övermänniskoideal. I gängen är man är inte kriminella. Man tror sig tillhöra ett brödraskap för medlemmarnas överlevnad och med ett regelsystem med rötter i medeltidens ordnar. Det var nog ingen tillfällighet att Stalin och Hitler rekryterade företrädesvis faderslösa pojkar till KGB och SS. De kanske farligaste gängbildningarna som någonsin funnits.

Författaren och barnhemspojken Harry Martinsson har i boken Nässlorna blomma pekat på det blinda hatet och behovet att hitta syndabockar för sin egen situation.

”När han blev äldre och såg tillbaka fanns det inget han hatade så mycket som dessa inställsamma flin med vilka han i så gott som hela sin barndom vädjat till tomheten och oförståelsen… smickret inför den starke och hatet som på grund av infrysningen växte och svällde i bröstet och grep om hjärtat med förruttnelsens klo, tills handen grep om riset, käppen, rottingen, dolken, svärdet, handgranaten, mausern och sökte syndabockar, syndabockar, syndabockar!”

Anders Carlberg, grundare Fryshuset

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt