EU

Marie-GranlundUG720

Den fria rörligheten får inte leda till exploatering som i Skara

Publicerad 9 maj, 2012 - 10:10

SKARA-PASTORN EU-samarbetet behövs för att stärka konkurrenskraften och säkra jobben. Samtidigt måste vi skapa en balans mellan medborgarna och marknaden i Europa. Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga villkor. Den fria rörligheten är någonting positivt, men får inte leda till att människor slits ut eller utnyttjas. Dagens exempel som SVT uppmärksammat är raka motsatsen till det, skriver Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden med anledning av kvällens Uppdrag Granskning om en pastor i Skara som använde rumäner som gratis arbetskraft för att packa konserver.

Idag är över 23 miljoner människor arbetslösa i EU. Det är en hissnade hög siffra som är helt oacceptabel. Det är rumäner, portugiser, tyskar och svenskar, det är våra grannar, vänner och deras barn som inte har ett jobb att gå till.

För ett riktigt arbetarparti är det inte bara viktigt att människor har ett arbete att gå till utan också att villkoren på det arbetet är rimliga det. Den fria rörligheten är någonting positivt som vi bejakar men det får inte leda till att människor slits ut eller utnyttjas. Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga villkor. Dagens exempel som SVT uppmärksammat är raka motsatsen till det.

Kampen för kollektivavtal handlar om att dessa arbetstagare ska behandlas på samma sätt som alla andra på arbetsplatsen. Det handlar om att de ska ha samma löner och arbetsvillkor oavsett nationalitet eller etnisk härkomst. Vi kan aldrig acceptera ett system som sorterar människor efter deras ursprung.

Det är också bekymmersamt att ungdomsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer och därmed sätter käppar i hjulen för unga människors framtidstro och deras möjligheter till en bra start i vuxenlivet. Något vi kommer att få betala ett högt pris för framöver om ingenting görs.

I det här läget behövs en regering som sätter jobben i centrum, här hemma och i EU. Det kräver investeringar i utbildning, infrastruktur, miljö och klimat, forskning och innovation.

Den ekonomiska krisen biter sig envetet kvar och Europas högerledare har bara en medicin i form av åtstramningar och nedskärningar. Självklart måste det vara ordning och reda i ekonomin. Det är en grundförutsättning för att EU ska komma på fötter och återfå förtroende men minst lika grundläggande är insikten om att sunda offentliga finanser inte räcker för att skapa framtidens tillväxt. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet.

Vi socialdemokrater menar att ett fungerande EU-samarbete behövs för att stärka konkurrenskraften och säkra jobben men vi måste skapa en balans mellan medborgarna och marknaden i Europa! Vi tar därför strid för den svenska modellen och mot de politiska krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

I kölvattnet av den ekonomiska krisen har förtroendet för det Europeiska projektet verkligen naggats i kanten. Högerregeringarna har vädrat morgonluft och genomför långtgående ingrepp i folks arbetsvillkor.

Dessutom har det nu kommit ett förslag till EU-reglering som innebär ett frontalangrepp mot den svenska kollektivavtalsmodellen. Kommissionsförslaget, som i vardagligt tal kallas Monti II, är ett direkt ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, såsom förenings- och den fria förhandlingsrätten, där strejkrätten är en viktig del.

Regeringen har nu möjlighet att agera aktivt i EU och där i praktisk handling visa att den står upp för och försvarar vår framgångsrika modell genom att stoppa förslaget. Men lika passiv som regeringen är här hemma är den på ministerrådsmötena och moderaternas ambition att tillhöra Europas kärna har förbytts i tystnad och passivitet.

För oss socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan, det är förutsättningen för människors frihet, vårt välstånd och för att vi ska kunna lämna efter oss ett gott samhälle till våra barn.

I den stenhårda internationella konkurrensen kan varken Sverige eller Europa hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga främst i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster.

Potentialen att finna gemensamma lösningar på dessa problem i en union som består av 27 länder är enorm och Europa2020-strategin är ett viktigt verktyg som pekar ut riktningen men det är ett tufft jobb som kräver mod och vilja från de styrande politikerna.

Regeringens politik har prövats i både hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Låt oss nu istället satsa på kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.

Vi socialdemokrater sätter alltid människan främst och är inte nöjda förrän full sysselsättning med goda villkor uppnås.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt