Övervakning

kent_ekeroth720

Polisens nya muskler på nätet bör inte användas mot fildelare

Publicerad 10 maj, 2012 - 11:10

DATALAGRING I dag röstar riksdagen om brottsbekämpande myndigheters rätt att ta del av elektroniskt sparade uppgifter. För Sverigedemokraterna är det viktigt att man komma åt nättmobbing, hot och grooming. Vi motsätter oss dock att regeringen och Socialdemokraternas förslag även omfattar upphovsrättsbrott. Vi kommer aldrig att bidra till en polisiär resursförskjutning i syfte att jaga vanliga hederliga medborgare som obetänksamt brutit mot någon immaterialrättslagstiftning, skriver Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth.

Det har uppmärksammats att riksdagen idag ska besluta om i vilken utsträckning brottsbekämpande myndigheter ska ha rätt att ta del av uppgifter som sparas elektroniskt. För Sverigedemokraterna är det i grunden viktigt att brottsbekämpandet effektiviseras så väl på ute på gatan som på internet. Det är viktigt att man komma åt nättmobbing, hot och grooming. Vi motsätter oss dock att regeringen och Socialdemokraternas förslag även omfattar upphovsrättsbrott. Det finns många skäl till varför dessa brott borde undantas från denna lag.

I ett antal rättsfall som kommit under senare år har domstolarna gjort bedömningen att fildelning för privatbruk inte är ett allvarligare brott än att det genererar böter. Detta är ett faktum samtidigt som vi har en upphovsrättslagstiftning som vi ska värna. Upphovsrättskyddet är viktigt för att skydda äganderätten och de som på olika sätt använder sin kreativitet för att skapa något samhället kan glädjas och ha nytta ut av.

Samtidigt begår dagligen hundratusentals svenskar brott mot upphovsrättslagen, utan att i många fall ens ha kännedom om att gärningen är straffbelagd. Obetänksamt kopieras bilder från Google om sedan läggs upp på Facebook, i bloggar eller infogas i e-post. Musik skickas vidare till vänner eller kopieras in i mobiltelefoner. Texter kopieras från hemsidor och bilder redigeras och sprids i sin tur vidare. De flesta av dessa handlingar begås utan någon som helst kännedom om upphovsrättslagens inskränkningar. Att handlingarna genomförs i så pass stor utsträckning och omedvetet om handlingens straffbarhet gör det godtyckligt och slumpartat vem som kommer att dömas för handlingen. Detta är ett starkt argument i sig mot förslaget. Samtidigt måste vi inse att rättsväsendet i rimlighetens namn inte kan syssla med att jaga stora delar av landets befolkning som begår brott som i nästan alla fall är att betrakta som mycket lindriga. Problemet med illegal fildelning kan heller inte i grunden motverkas på detta.

Vi är som nämnt generellt sett positiva till att polisen ges ökade resurser, verktyg och möjligheter för att bedriva ett effektivt arbete mot brottsligheten, men detta förslag är en allvarlig missbedömning och felprioritering.

Att utöka polisens möjligheter till att jaga fildelare kommer att leda till att både anmälningarna och polisresurserna kommer att öka på detta område. Sänkningen av gränsen är en signal till polisen om att detta bör prioriteras samtidigt som film- och skivbolagslobbyn kommer intensifiera arbetet med att sätta fast enstaka personer för att statuera enskilda exempel.

Jag frågar mig därför, behöver poliserna, som i dagsläget endast har tid att patrullera i genomsnitt 1% av arbetstiden, lägga stora resurser på att jaga de kanske miljontals individer som begår brott mot upphovsrättslagstiftningen? Vi Sverigedemokrater kommer aldrig att bidra till en polisiär resursförskjutning i syfte att jaga vanliga hederliga medborgare som obetänksamt brutit mot någon immaterialrättslagstiftning. Inte samtidigt som folk känner sig otrygga i vardagen för att polisen redan har mer arbeta än vad de klarar av.

Kent Ekeroth (SD), rättspolitisk talesperson

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt