Livsstil

KRISS-SFQ720

Jesusmanifestationen osynliggör hbt-personer

Publicerad 12 maj, 2012 - 09:30

JESUSMANIFESTATIONEN I år får projektet Religion hjärta hbt inte delta i Jesusmanifestationen. Till media har arrangörerna påstått att motivet är platsbrist, men till oss har man motiverat det med att de ser projektet som en politisk kampanj. Inställningen visar på försök till osynliggörande av kristna hbt-personer. Det här handlar inte om rebelliska ungdomar som vill driva igenom sin sakfråga utan om vilken grundläggande syn vi har på våra medmänniskor, skriver flera kristna aktörer.

KRISS (Kristna Studentrörelsen i Sverige) deltog förra året i Jesusmanifestationen tillsammans med projektet Religion hjärta hbt, ett projekt som KRISS är projektpartner i. Jesusmanifestationens ordförande Lennart Möller har i år meddelat att KRISS och Religion hjärta hbt inte ska få delta i årets manifestation som hålls i Stockholm den 12 maj.

Detta är djupt olyckligt. Jesusmanifestationen skulle kunna vara en möjlighet för kyrkor och församlingar, kristna organisationer och enskilda troende att fira den Jesus som vi delar en tro på. Ett motto för manifestationen är:

”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Här borde Religion hjärta hbt vara ett självklart inslag. Projektet arbetar för att troende hbt-personer skall kunna vara öppna med hela sin identitet inom såväl religiösa kretsar som inom hbt-rörelsen. Projektet företräder på så vis människor vars tillvaro präglas av inskränkande kategoriseringar. Det finns ingen orsak att vara rädd för mångfald och olikhet. I grund och botten är vi olika men också lika. Olika är vi genom bland annat uppväxt och kultur. Lika är vi genom samma behov av bekräftelse och synliggörande, av att tillhöra.

Jesusmanifestation skriver på sin hemsida att ”Vi delar alla människors längtan tillbaka till det förlorade paradiset.” Detta är starka ord som kan tala till många, men i sin nuvarande utformning riskerar Jesusmanifestationen att bli till en klubb för bara en fraktion av den kristna kyrkan.

Ett motiv till att KRISS inte får medverka som utställare skulle vara att Jesusmanifestationen inte är en arena för politik. Möller skriver i sitt mail till KRISS att ”vi är en för-rörelse avseende Jesus och vi tar inte ställning i olika politiska eller andra sakfrågor.” Det ska dock noteras att bland utställarna finns organisationer som bedriver en klart tydligare politisk verksamhet än KRISS och SFQ (Sveriges Förenade HBTQ-studenter), som KRISS driver projektet tillsammans med.

Inställningen att projektet Religion hjärta hbt är en politisk kampanj visar även på ett alltför vanligt problem i sammanhanget, nämligen försök till osynliggörande av kristna hbt-personer. Istället vill Religion hjärta hbt lyfta fram och bryta normer som leder till förtryck av hbt-personer inom den kristna världen. Det handlar inte om rebelliska ungdomar som vill driva igenom sin sakfråga utan om vilken grundläggande syn vi har på våra medmänniskor.

KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige) genom Anna Burenius, ordförande
SFQ (Sveriges Förenade HBTQ-studenter) genom AK Fagerlund, ordförande
Anders P Lundberg, lektor vid Linnéuniversitet
Eva Månsson Carleheden, studentpräst i Lund
Lars van deer Heeg, studentpräst i Göteborg
Universitetskyrkan i Uppsala
Karin Ekblom, arkitekt och prästkandidat

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt