Svensk politik

bjereldlofvenmedia

Stefan Löfvens frånvaro i riksdagsdebatten förflyttar politiken till medierna

Publicerad 13 juni, 2012 - 06:00

PARTILEDARDEBATTEN Idag hålls riksdagens avslutande partiledardebatt inför sommaruppehållet. Stefan Löfven sitter inte i riksdagen och kommer därför inte att vara med. Oppositionsledarens frånvaro innebär att centrum för den politiska debatten i än större utsträckning riskerar att äga rum i medierna, skriver statsvetaren Ulf Bjereld.

I dag hålls riksdagens avslutande partiledardebatt inför sommaruppehållet. Men ledaren för landets största parti saknas. Stefan Löfven sitter inte i riksdagen och ersätts av socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg. Visst är Damberg en skicklig politiker och debattör. Men partiledarens frånvaro är ett uttryck för den svåra kris Socialdemokraterna gått igenom.

Socialdemokraterna är i den historiskt unika positionen att ingen av partiets två tyngsta företrädare – partiledaren Stefan Löfven och dess ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson – sitter i riksdagen. Situationen har sin grund i den djupa kris som partiet genomlevt och där riksdagsgruppens samlade kompetens inte bedömts vara tillräcklig för att fylla de två främsta uppdragen. Ur det perspektivet är Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons avsaknad av riksdagsplatser ett svaghetstecken.

Att oppositionsledaren inte sitter i riksdagen innebär att centrum för den politiska debatten riskerar att i än större utsträckning lämna parlamentet och i stället äga rum i medierna. En sådan utveckling kan på sikt riskera att urholka riksdagens auktoritet.

Nu tror jag det finns goda möjligheter att redan till valet 2014 åtgärda problemet. Det skulle förvåna mycket om inte samtliga partier ser till att inför valet 2014 ha sina främsta företrädare placerade på trygga platser på valsedlarna.

Allt annat lika är det förstås negativt för Socialdemokraterna att dess partiledare och dess ekonomisk-politiske talesperson inte kan delta i riksdagens partiledardebatter eller i det övriga riksdagsarbetet. Men situationen har en positiv sida för partiet också. Efter att ha gått igenom sin svåraste kris någonsin har Socialdemokraterna på mindre än sex månader ökat från 25 till dryga 35 procent i opinionsmätningarna. Partiets förnyelsearbete pågår för fullt. Partikongressen våren 2013 får en avgörande betydelse. Då skall ett nytt partiprogram antas och där skall grunden läggas för den politik som partiet går till val på 2014.

I den processen har partiet under Stefan Löfvens ledning skaffat sig en välbehövlig arbetsro. Stefan Löfvens låga profil innebär att partiet inte behöver visa sina kort för tidigt. Erfarenheten säger att ju mer konkret ett oppositionsparti blir när det gäller att presentera sin politik, desto mer skeptiska blir väljarna. Om oppositionen inte behöver konkretisera sig, tenderar väljarna att jämföra regeringens politik med ett tänkt ideal.

”Tala är silver, tiga är guld” påstås det. Håkan Juholt profilerade sig genom att prata mycket och gärna, Stefan Löfven har en mer återhållsam profil. I dagens läge tycks det senare vara ett vinnande koncept. Mikael Damberg kommer säkert med bravur att försvara de socialdemokratiska färgerna i dagens riksdagsdebatt. Stefan Löfven lurar i vassen och kan obefläckad koncentrera sig på uppgiften att leda partiet till valseger 2014.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap
Styrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt