Brott och straff

kent_ekeroth720

Sluta diskriminera svenska män!

Publicerad 18 mars, 2012 - 11:00

POLISUTBILDNINGEN Med en illa dold politisk agenda väljer nu Rikspolisstyrelsen att sänka behörighetskraven till de lägsta i Norden för antas till polisutbildningen. Detta handlar om att man vill få in sökande som tidigare inte varit kvalificerade att bli poliser. I den ”moderna” poliskåren som Rikspolisstyrelsen vill skapa väger invandrarbakgrund och kön tyngre än objektivt mätta fysiska och språkliga kvalifikationer. Det är ett slag i ansiktet på alla våra duktiga poliser, vars yrke nu får sänkt status, skriver sverigedemokraten Kent Ekeroth.

Den svenska polisen är en samhällsbärande yrkesgrupp som upprätthåller lag och ordning och skyddar oss vanliga medborgare. En viktig del av det fundament som utgör vårt rättssamhälle.

Samtidigt är polisen ingen yrkesgrupp som kan beskyllas för att vara högavlönad. Trots att man som polis genomgått polisutbildning, får räkna med obekväm arbetstid och att dagligen utstå våldsamma och hotfulla situationer. Enligt SCB:s lönestatistik tjänar journalister mer än dessa våra vardagshjältar.

Men en sak har poliskåren: yrkesstolthet och status. Polisyrket har länge varit ett drömyrke för många och det har fram tills nu krävts en hel del av de antagna för att kvalificera sig. Detta har samtidigt garanterat den grundläggande kvalitet som är så nödvändig för att upprätthålla en professionell kår allmänheten kan sätta sin tilltro till.

Med en illa dold politisk agenda väljer nu Rikspolisstyrelsen att sänka behörighetskraven till de lägsta i Norden för antas till polisutbildningen.

”Vi vill ha ett bredare urval, att många ska känna sig uppmanade och behöriga att söka… det vi gör nu är att modernisera urvalsprocessen”, sa Kim-Lena Ekvall Svedenblad på Rikspolisstyrelsen till SvD.

Men Rikspolisstyrelsen vet liksom vi att det 2011 redan gick hela 24 sökande per varje antagen. Så någon brist på brett urval är det inte fråga om.

Detta handlar istället om att man vill få in sökande som tidigare inte varit kvalificerade att bli poliser. Tidigare har man valt att lätta resultatkravet på provet i svenska och rikta specifika rekryteringskampanjer mot personer med invandrarbakgrund.  Man har också sänkt fyskraven för kvinnor.  Tydligen räckte inte detta för att skapa en ”modern” poliskår.

Nu går man ett steg längre och tar bort provet i svenska helt och sänker fyskraven till kvinnornas nivå för båda könen – tvärtemot vad kvinnliga polisers egen vilja enligt den största polisundersökningen som finns på området från Växjö Universitet.

I den ”moderna” poliskåren som Rikspolisstyrelsen vill skapa väger invandrarbakgrund och kön tyngre än objektivt mätta fysiska och språkliga kvalifikationer.

Detta är i sig inget förvånande utan symptomatiskt för hela det politiskt korrekta samhällsklimatet där samhällets tillkortakommanden alltid beror på diskriminering och rasism och lösningen alltid heter kvotering och mångfald. Så skruvat är detta klimat att åtgärden man företar istället blir rasistisk och diskriminerande mot de högkvalificerade.

Resultatet i detta fall blir att den högkvalificerade poliskår vi idag har, som måste vara själva förutsättningen för att lösa polisorganisationens problem, utjämnas till en låg nivå. Ytterst ett självmål i spelet mot de grova brottslingarna men även ett slag i ansiktet på alla våra duktiga poliser, vars yrke nu får sänkt status.

Den sverigedemokratiska kriminalpolitiken har en helt annan utgångspunkt där kvalité och fokus mot brottbekämpning självklart är vad som eftersträvas istället för kvotering, diskriminering av svenskar och dylika politiska korrekta förslag.

Kent Ekeroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt